מאזן אימה: דווקא האיום בהשמדה עשוי לקרב…

מאזן אימה (Balance of terror) הוא מקרה קיצון של הרתעה: האסטרטגיה של שכנוע מישהו מראש שלא לעשות משהו, לעתים קרובות על ידי הצבת מחיר לאותו מעשה. אבל בניגוד להרתעה שהיא לעתים קרובות מעורפלת ובלתי מדידה, בטח מראש; מאזן האימה הוא מצב, שבו שתי מדינות מאיימות זו על זו בהשמדה...