אפרים לאור: תסמונת הלגיטימציה הבינלאומית – ה"פריץ" הגלותי מת

בני עמי, חדלו לתור אחר ולהשתעבד להשגת לגיטימציה בינ"ל... תרגישו טוב בין אומות העולם הזה. חירות נרכשת במאבק, בעיקר חירות נפשית, ונשמרת לנצח במאבק. לפני 2,000 שנים איש לא נזקק ללגיטימציה לגרש יהודים מארצם. כיום, איננו זקוקים ללגיטימציה מאיש לחדש, לקיים ולפתח את ארץ הייעוד לשגשוג-על כבית לאומי לעם היהודי...