אלעד ארד: אשכנזים, ספרדים ושעת נעילה…

מעצבן אותי לראות עיוות היסטורי, נסיון שכתוב של ההיסטוריה באופן שיגביר את הרייטינג והדרמה כך שתסחוף עוד קהל. שפכו את התינוק עם המים. במקום להתרכז בגבורת הלוחמים חילקו אותם למזרחים ואשכנזים, לקצינים לבנים וחפ"שים שחורים. הפלקטיות הזו היא נגע רע שמכתים יצירת מופת חשובה כל כך ועושה עוול למהות - לגבורה, לאצילות הנפש, למאבקם של בני דור זה על חבריהם ועל הארץ...

יהודה ארד ז"ל באתר 'ייצור ידע'

ביום 16 ביולי 2023, התכנסו אוהביו של יהודה ארד ז"ל, סמנכ"ל הבטיחות ואיכות הסביבה האגדי בקבוצת טבע, לטקס קריאת רחוב על שמו במועצה המקומית תעשייתית נאות חובב. זוהי הזדמנות טובה נוספת להיזכר באיש המיוחד הזה ובפועלו... ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שכתב ושהופיעו באתר 'ייצור ידע'. קריאה נעימה ומלאת געגועים! 

יהודה ארד: תורת ניהול סיכונים כולל

זהו הפרק השני בחוברת, 'ניהול סיכונים הלכה למעשה', שנכתבה על ידי יהודה ארד ז"ל, סמנכ"ל טבע ואחד המומחים הגדולים שהיו לנו לנושא בטיחות ומורכבות בניהול (צוותי שיפור בתעשייה, ניהול סיכונים ועוד...). לפני לכתו, עבד יהודה על חוברת זו במטרה לסייע לעוסקים בתחום לשפר את התהליך באמצעות צבירת ידע על סיכונים – דרכי הניתוח שלהם ואופן ההתמודדות עימם – יצירת הנחיה מתודולוגית ולימוד הדדי. החוברת מובאת כאן, לכבודו, במספר מאמרים עוקבים.

יהודה ארד: ניהול סיכונים מהו?

היום מלאו שבעים לחבר יקר שעזב אותנו לפני חמש שנים: יהודה ארד, סמנכ"ל טבע ואחד המומחים הגדולים שהיו לנו לנושא בטיחות ומורכבות בניהול (צוותי שיפור בתעשייה, ניהול סיכונים ועוד...). לפני לכתו, עבד יהודה על חוברת בשם "ניהול סיכונים הלכה למעשה", במטרה לסייע לעוסקים בתחום לשפר את התהליך באמצעות צבירת ידע על סיכונים – דרכי הניתוח שלהם ואופן ההתמודדות עימם – יצירת הנחיה מתודולוגית ולימוד הדדי. את החוברת הזו אביא כאן - לכבודו של יהודה ארד - במספר מאמרים עוקבים.

יהודה ארד: צוותי שיפור והיתרונות הגלומים בהם

'צוות שיפור' (Quality Improvement Yeam) הוא כלי של למידה ארגונית; וכלי לשינוי תרבות ארגונית: קבוצת עובדים שמתארגנת לחקור נושא טעון שיפור, ליצור פתרונות, ליישמם ולהטמיעם, בתמיכת ההנהלה, כאשר הנושא יכול להיבחר ע"י הצוות באישור המנהלים; או מומלץ ע"י המנהלים... העיקרון הבסיסי שמאחורי צוותי השיפור הוא, שהידע מצוי בשטח: שהעובדים - ולא המנהלים - הם שמכירים היטב את נקודות התורפה של התהליכים, ואת הדרכים לטפל בהן.