אבי הראל: יאן קרסקי – האיש שניסה לעצור את שואת יהודי אירופה

באוקטובר 1942, תקופת השיא של השמדת יהדות פולין, הצטווה ד"ר יאן קרסקי לצאת בחשאי ללונדון ולהעביר דין וחשבון מפורט על המצב בפולין בפני נציגי הממשלה הפולנית הגולה. מצב היהודים בפולין אמור היה להיות רק אחד הנושאים שיוצגו במסגרת הדיווח. לפני צאתו ללונדון נפגש קרסקי עם שני מנהיגים יהודים שהפצירו בו ליידע את העולם לגבי מצבם הקשה והנואש של יהודי פולין. תוך סיכון רב של חייו גם התגנב קרסקי בחשאי אל תוך הגטו הגדול בפולין – גטו ורשה – ואל מחנה באיזור לובלין...

גרשון הכהן: האמונה ככוח מניע

יאן קארסקי – חסיד אומות העולם, פולני שהצליח לחדור לגטו ורשה, ראה צילם והגיע למערב במאמץ להתריע, נפגש עם מנהיגים בארה"ב ובאנגליה, מצא לנוכח שואת היהודים, אטימות ואוזלת יד. לפני כעשרים שנה מעל במה בארה"ב אמר: " שואה ליהודים לא יכולה לחזור שנית". אבל מדוע?