גרשון הכהן: הגדר – הונאה פוליטית במסווה של צורך ביטחוני

הרעיון לבנות גדר הפרדה לא נולד בתחילת שנות האלפיים, אלא החל להבשיל שנים קודם, עם פרוץ גל פיגועי ההתאבדות שהחל לאחר הסכם אוסלו. הייתה זו ממשלת רבין, שהחלה בשנת 1995 לגלגל את הרעיון על בסיס העיקרון של יצירת חַיִץ, אשר ימנע כניסת מחבלים מתאבדים למרכזי הערים הישראליות...