אסא כשר: הערות על החלטת ועדת ההיתרים לדחות בקשה של ראש הממשלה

החלטה - כמו זו של ועדת ההיתרים - לדחות בקשה של ראש הממשלה לקבל מימון מאיש עסקים - מחזקת את אמון הציבור במערכת. היא מחזקת את ההצדקה, שיש לאזרח להאמין בתקינות הפעילות של הוועדה, בשמירה על הכללים האתיים למניעת ניגוד עניינים...