גרשון הכהן: רעיון ההתנגדות (המוּקאוומה) כביטוי אמונה

שורש התודעה שמכוננת את היגיון המאבק של המאמינים, בני דת האסלאם, מגולם במושג "אל מוּקאוומה" (مقاومة), המתורגם בעברית בטעות ל'התנגדות'. הוא משלב בתוכו ארבעה מרכיבים: ניסיון מתמיד ליצירת התהוות חדשה, בדרך להשגת המטרה האסטרטגית; חובת השתדלות מתמדת, למען קידום חזון דתי נצחי; גמישות ואורך רוח, בהתמודדות עם קשיים, והנכונות לסבול הרבה במעלה הדרך.