אבי הראל: מפעל הדף היומי – זווית ראיה נוספת של הרמב"ם

לימוד התלמוד בעולם היהודי הינו נדבך מרכזי, אולם לא תמיד היו אלה פני הדברים. המסגרת של לימוד גמרא אינטנסיבי, החל רק לפני כמאתיים שנה עם הופעת המסגרת הישיבתית הליטאית. הישיבה הראשונה שנוסדה הייתה ישיבת וולוז'ין[15]. ישיבה זו שפעלה במאה ה-19, הייתה הראשונה שפעלה באופן עצמאי ובלתי־תלוי בקהילה המקומית...