יאיר רגב: השוק האפור

השוק האפור (Grey market) הוא כינוי למערכת מימון הפועלת מחוץ למערכת הפיננסית הממוסדת (שעיקרה בנקים, חברות ביטוח וגופים נוספים של שוק ההון). המחוקק לא קבע סנקציות פליליות משמעותיות כנגד המלווים, וידי המשטרה כבולות. כיום, במקרים רבים ארגוני פשיעה משמשים כזרוע הגבייה של המלווים, לפיכך חשוב שבחוק ייאסר על המלווה כל התקשרות עם ארגון פשיעה לצורך פירעון ההלוואה.