הודאות שווא והרשעות שווא באתר ייצור ידע

הודאת שווא (False confession) היא תצהיר בו אדם מודה, בדרך כלל בחקירה משטרתית, בביצוע פשע שלא ביצע! הרשעת שווא (False Conviction) פירושה כי הקביעה שאליה הגיעה מערכת המשפט בנוגע לנאשם מסוים - כי הוא אשם מעבר לכל ספק סביר - היא קביעה שגויה, שהספק רב יותר ולכן איננו מאפשר הרשעה. ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע', אודות הודאות שווא, הרשעות שווא והשלכותיהן, על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה נעימה!

יוסף זהר: אפס הרשעות שווא!

בדומה לחזון אפס הרוגים בתאונות דרכים, שהתווה קלאס טינגוואל, מנהל תחום הבטיחות ברשות התחבורה השוודית בסוף שנות ה- 90, מציע פרופ' בועז סנג'רו חזון המשנה את צורת ההסתכלות על מערכת המשפט הפלילי: כשם ש"אף אדם אינו צריך להיהרג או להיפצע באופן חמור במערכת התחבורה", אף אדם לא צריך להיות מורשע ולהיענש על לא עוול, "מפני שחיי אדם הם מעל הכל"...

כהן וכהן: הרשעות שווא – עבריינים או קרבנות של מערכת אכיפת החוק?

הרשעה במשפט הפלילי פירושה, קביעה שיפוטית שבה הנאשם עבר את העבירה שבה הוא מואשם מעבר לכל ספק סביר. הרשעת שווא פירושה, שהמסקנה שאליה הגיעה מערכת המשפט באשר לנאשם, כי הוא אשם מעבר לכל ספק סביר, היא מסקנה שגויה. הרשעות השווא, מקורן בליקויים הקיימים במערכת אכיפת החוק... במאמר הנוכחי נדון בתופעת הרשעות השווא בישראל ובגורמים להרשעות שווא, נתמקד בהודאת שווא, תוך אזכור של מקרים שהתרחשו בישראל.