משה קינן: על נזק אגבי ופחדנות, וקשר גורדי

בדרך לטוב יהיה רע לתפארת... אנחנו מצוינים בלחשוב על הדרך ל"טוב", ושם אנו נעצרים וחיים ב"רוע לתפארת". הבלוף העצום הוא, שאנחנו לא אחראים לעזה והתנתקנו ממנה, והאחריות היא של הפלסטינים. זה שורש הבעיה. אין דרך לפתרון הסכסוך למעט חיתוך הקשר הגורדי באבחה אחת.

פנחס יחזקאלי: ממדינה לקהילה שבטית, שמתבוססת בבעיות הביטחון הלאומי שלה…

מקבלי החלטות מדיניים, שניסיונם ביורוקרטי - טקטי, ניסו לכפות כוחנות טקטית על מערכת אסטרטגית מורכבת, מרובת דילמות, שאינה מוכרת, ואולי אף זרה להם. הם והמיתוסים שטפחו, אנסו את ביטחונה הלאומי... ולכידותה הפנימית של ישראל...