אודי מנור: 4750 מלים על תולדות הסכסוך ושורשיו

להלן אעמוד על כמה מטיעוניו המרכזיים של פרופ' נתן פיינברג, ושלושת קוראי מתבקשים להניע ראשם בהתפעלות ובתסכול ולמלמל משהו בסגנון של "יא-אללה, כבר ב-1971 ידענו את כל זה. ואיפה אנחנו ואיפה החינוך בישראל, גם האקדמי, ומה חידשו הפוסט-ציונים ואיך זה כבר לפני חמישים שנה כמעט פיינברג הזה אמר למעשה הכל, וכמה זמן - ובעיקר תקווה-ריקה - בזבזנו על אשליות במקום להבין את הדברים כפי שהם"...