אבי הראל: פתיחות מחשבתית ודתית בהגדרתו של האל

העובדה שאבות האומה לא הכירו את האל בשם מסוים אינה בעייתית, ואינה מצריכה פסילה של הטקסט המקראי על ידי שפינוזה הרואה בו טקסט אנושי המורכב ממקורות היסטוריים שונים. מאוד יתכן, שהגדרת האל הינה דבר דינמי, הנובע בעיקר משינוי גבולות ההשגה האנושיים, תגליות פילוסופיות ומדעיות שונות, ונובעת גם מהשראה מיסטית או פנתיאיסטית...