לואית שגב: ניהול איכות מהו?

ניהול איכות (Quality management) הוא תהליך המבטיח כי איכותם של ארגון, מוצר או שירות - ושל האמצעים להשגתו - תהיה עקבית. מושג מפתח בניהול איכות הוא שביעות רצון הלקוחות; וההנחה שחברה שמכירותיה רבות בטווח הקצר; אך לקוחותיה אינם מרוצים, יפגעו הכנסותיה בטווח הארוך...