פנחס יחזקאלי: אחריות, סמכות, האצלת סמכויות והעברת סמכויות

כשאנו מעבירים סמכויות לאלה שמתחתינו, מי נושא באחריות? מאמר זה דן במושגים הללו של אחריות, סמכות, האצלת סמכויות, העברת סמכויות וההבדלים ביניהם…