יחזקאלי ואונגר-משיח: ארבעה דפוסים של מנהיגות במערכות מורכבות

הטבע חכם. הוא מייצר מגוון מודלים של מנהיגות על פי גודל המערכות וסוגי האתגרים שמייצרת המציאות המשתנה. אנו מזהים שלוש רמות של מנהיגות במערכות מורכבות: היעדר מנהיגות; מנהיגות הממוקדת רק בהשקעה בעתיד ולא בשגרת היום-יום; מנהיגות מלאה של מנהיג בודד (המודל השכיח והמוכר לנו); ומנהיגות קולקטיבית. נעבור על ארבעת המצבים הללו, אחד לאחד...