הכל על הדוברות המשטרתית באתר 'ייצור ידע'

מערך הדוברות המשטרתי, שהיה בעבר חד ואפקטיבי, הסתייד עם השנים; והפך לגוף קפוא, כבד, מגושם וסטגנטיבי. ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע', אודות הדוברות המשטרתית. קריאה נעימה!

פנחס פישלר: ה'מפמפמים' בע"מ…

אז מה רוצים משרה? מה יכלה שרה לתת לשאול אלוביץ בתמורה ל"סיקור אוהד"? פיצה? בורקס? מה בדיוק. אז תפסיקו לפמפם לנו את המוח עם הסיקור האוהד. כתב אישום כזה לא יחזיק מים, כי גם אויר הוא אינו מחזיק, פשיטא, כי אין בכך לא פסול ולא עבירה, לא מינה ולא מקצתה, אף לא אבק הימנה. חבל רק שעדר, מולך כעדר, הולך כעדר וחושב כעדר, ובשלה העת לשמוע גם את הצד השני של התקליט... תנו לי לראיין את המפכ"ל – והכל ייראה אחרת...