"יוסריאן חי!"… הצדעה לג'וזף הלר ול'מלכוד 22'

על פי סעיף 22 לחוק השירות הצבאי האמריקני, משוגעים יכולים להשתחרר משירות בצבא. האבסורד שיצר ג'וזף הלר ממלכד את הסעיף הזה: אם הכרזתי על עצמי כמשוגע כדי לשחרר את עצמי מהצבא, הוכחתי בעצם שאני שפוי, ועל כן, אסור לשחררני ועלי להמשיך ולהילחם... כך נוצר מעגל לוגי סגור שעליו מושתתת עלילת הספר, מלכוד 22.