גרשון הכהן: גבולות בני הגנה כמוסכמת יסוד

מאז סיום מלחמת העצמאות והתייצבות מדינת ישראל בקווי שביתת הנשק, הידועים כגבולות 1967, היה ברור להנהגה המדינית ולמטה הכללי של צה“ל, כי בקו הגבול המזרחי ברצועה הצרה והארוכה של מישור החוף, לא מתקיימים כלל התנאים הנחוצים למגננה. השינויים מאז בתופעת המלחמה הפכו את ההגנה על שטח חיוני זה לבעייתית הרבה יותר!