גדעון שניר: שיח הצביעות

על פי 'ארגוני הזכויות', כאשר מדובר במשהו נגד ראש הממשלה, זכות הביטוי שמורה; אבל היא פסולה כאשר תומכת בראש הממשלה. אין כוונתי לשפוט כאן עמדה זו או אחרת התלויה בנסיבות, אלא להאיר את הניצול הציני במושג "חופש הביטוי" ורתימתו לצרכים פוליטיים נקודתיים באצטלה של שיח מזויף על טוהר מידות וזכויות פרט...