פנחס יחזקאלי: הטעות הניהולית הקלאסית – מתן פתרון מהמעלה הראשונה לבעיות מהמעלה השנייה…

אחת הטעויות הקלאסיות של מנהלים, אובחנה כבר בתחילת החצי השני של המאה העשרים - בספרם הקלאסי של ואצלאוויק, ויקלנד ופיש - שינוי - עקרונות של יצירת בעיות ושל פתירת בעיות - והיא, מתן פתרון מהמעלה הראשונה לבעיות מהמעלה השנייה...