חגית לרנאו: לא כל כך נעים לראות בית סוהר סגור

במשך שנים רבות, עוד מתקופת המנדט הבריטי, יכלו משפחות אסירים בבתי כלא הפתוחים לביקורים, לבקר את בני המשפחה האסירים גם בימי השבת. עתה, הסתיים מאבק משפטי בן חמש שנים, עת דחה הרכב בג"צ, בדעת רוב, עתירה שהגישה האגודה לזכויות האזרח לאפשר ביקורי משפחות של אסירים בימי שבת...