אסא כשר: מערכות יחסים "מכוונות" (רגולטיביות) מול מערכות יחסים "מכוננות" (קונסטיטוטיביות)

האתיקה של הארגון מסמנת את "הרף", את מתכונת ההתנהגות הראויה. לעומתה, התרבות הארגונית מסמנת את ההתנהגות בפועל. הבעיות האתיות של הארגון מתמצות בפער ביניהם...