אבי הראל: דמוגרפיה גלילית – מימי אשור ועד בית חשמונאי

המחקר ההיסטורי לא הגיע לדעה אחידה ומגובשת אודות שאלת מוצאם האתני של יהודי הגליל. אין חולק על אופייה העברי או הישראלי של אוכלוסייה זו בתקופת המלוכה עד הכיבוש האשורי. אז, הוגלו חלק מהיהודים. אולם ההיקף האמיתי של הגלות זו אינו ברור וגם האם במקום היהודים שהוגלו הובאו לגליל מתיישבים אשורים. בימי מרד החשמונאים, היה בגליל ישוב יהודי קטן שנזקק לעזרה. ככול הנראה, כאשר בית חשמונאי השתלטו על הגליל הם כפו גיור על תושביו...

אבי הראל: הקשר בין חזון ישעיהו למנהיגות ומוסר

אזהרותיו של ישעיהו למנהיגי העם הינם תמרור אזהרה לדורות. הנהגה ראויה הינה הנהגה שמאזנת בין צרכי המדינה לבין ההתחשבות בכלל האזרחים, בעיקר החלשים שביניהם. כל זמן שהנהגת העם, תתנהג ביהירות שלטונית, ולא תיראה אל מול פניה את העם, על שכבותיו השונות, הרי הנהגה זו נידונה לכישלון מוחלט. בנוסף, עבודת האל חייבת מצע מוסרי ברור. לא ניתן לקיים חברה שמתנהגת באופן לא מוסרי, וסומכת על קיום מצוות מסוימות כתריס בפני פורענות.