Jeppe Vilstrup Hansgaard: כשהארגון נמס, הוסיפו דבק!

בערבו של יום, לא יכולתי שלא לחוש דאגה למתרחש. בחמש פגישות זום רצופות עם המנהלים, על דבר אחד - על הקורונה. הארגון שלנו נמס. אנו מודאגים ממה שקורה לתרבות הארגונית ומיכולת הביצוע שלנו. איך מנהלים ארגון מבוזר?