עופר בורין: איוב פרק ה’ – אדם מחפש משמעות

אליפז הוציא את אלוהים מכל משמעות בחייו של האדם. קיים או לא קיים, עוזר או לא עוזר, שומע או לא שומע, אין לכך שום משמעות... תזרום אומר אליפז לאיוב. תזרום ותבטח באלוהים. כבר כתבתי שנראה שספר איוב נכתב כהכנה לניצולי השואה...