עופר בורין: איוב, פרק לא – תמו דברי איוב

צדיק אמיתי אינו מסתגר מהעולם. צדיק אמיתי חי בעולם, מתמודד עם החטאים, לומד מניסיונות, מהצלחות, מכישלונות, ובעיקר משתתף בחוויה האנושית מבלי לפחד מעצמו ומבלי לצפות לאיזה גמול ומבלי לחשוש מעונש על כל צעד ושעל. איזהו גיבור? הכובש את יצרו! ולא זה המכניס את יצרו לכלוב חשוך ואטום!

עופר בורין: איוב, פרק כח – חכמה ובינה ודגל לבן?

בפרק הקודם הצהיר איוב שהוא נאחז בצדקתו. והינה, תוך פרק אחד, הוא נשמע מפויס ומתפייט עם אלוהים. לפתע אלוהים שולט בחכמה ובבינה וברוב טובו מעניק את הידע שלה לאדם. ומהי אותה חכמה – יראת אלוהים והימנעות ממעשים רעים. איוב האקטיבי, הזועם, הנלחם על צדקתו, הופך לחתול מחמד של אלוהים. איוב הרים דגל לבן?

עופר בורין: איוב, פרק כו – על בלי מה

אי שם בעולם שכולו טוב, התכנסו מיטב המוחות המדעיים. היו שם קופרניקוס, וגלילאו, ולאונרדו ד-ונצי, וניוטון, וקפלר, ואינשטיין ועוד ועוד ועוד. אחד אחרי השני עלו והסבירו והוכיחו על מה עומד כדור הארץ; ואז, עלה אחד איוב ואמר: "על בלי מה"...

עופר בורין: איוב, פרק כד – איוב ומשה

מסתבר שמשה ואיוב דרשו מאלוהים את אותו דבר: גלה משהו מדרכך כדי שנבין מה אתה רוצה. אבל אלוהים מסרב. למשה הוא אמר זאת בפירוש. לאיוב, לפחות בינתיים, הוא אפילו לא עונה. ואיוב, המורד באמונה העיוורת והמאמין הגדול באלוהים, מפנה את האצבע לאלוהים כאשם בריבוי הרשעים והחטאים בעולם...

עופר בורין: איוב, פרק כג – פחד אלוהים

אז ממה מפחד איוב? מה באמת יגרום לו לפחד איום? הוא מפחד ממצב שבו יגיע למשפט ובסופו ימשיך אלוהים בדרכו. הוא מפחד משרירות החלטותיו של אלוהים. הוא מפחד מאמת אלוהית אותה לא יוכל להבין. הוא מפחד מהדרישה לאמונה עיוורת. הוא מפחד פחד אלוהים מעולם הנשלט בידי צדק אלוהי בלתי מובן.... ספר הפילוסופיה החשוב בעולם בפרשנותו של אל"ם במיל' עופר בורין...