עופר בורין: איוב, פרק מא – גדליה רבע איש, או תמימות מול לוויתן

יהוה מטיל למערכת השכנוע מול איוב את חיית האימים – הלוויתן. תיאורו מתחיל בפרק הקודם וממשיך כאן. זו חיה ענקית שאינה פוחדת מדבר. היא רושפת אש, ליבה עשוי אבן, כל מי שרואה אותה נחרד ורק יהוה מסוגל לשלוט בה... אלוף משנה במיל' עופר בורין בפרשנות אישית לספר איוב... 

עופר בורין: איוב, פרק מ – מיהו צדיק

למעשה, אומר אלוהים לאיוב:  על הצדק בעולם אני לא אחראי. אני אחראי על הצדק במובן של הקמת עול, שבו הטבע מאוזן ומתקיים. על הצדק בראייה האנושית, אחראי האדם. ואם אתה רואה עצמך כצדיק, אז עליך לפעול למען הצדק בעולם כולו ולא רק על הצדק הפרטי שלך...

עופר בורין: איוב, פרק לז – איתני הטבע מעסיקים את אלוהים; לא להפריע בבקשה…

בתוך כל הכוח של אלוהים בעולם, לא נמצא אותו והוא לא יענה לדרישה למשפט. כל מה שנותר לנו לעשות הוא "יראת אלוהים". אנחנו נירא ממנו והוא אותנו לא רואה... אלוף משנה במיל' עופר בורין בפרשנות אישית לספר איוב, ספר הפילוסופיה הגדול מכולם...

עופר בורין: איוב, פרק לה – אלוהים שומע רק צדיקים הבאים למען ציבור ולא למען עצמם

אליהוא את איוב על שנזכר לטעון לדין צדק את אלוהים, רק לאחר שהעונש פגע בו, ולא עשה כן לפני שהעונש פגע בו, למרות שראה את כל הרוע בעולם והסבל של העניים והחלשים. אליהוא הצעיר מתקרב עד מאוד לפתרון ספר איוב...

עופר בורין: איוב, פרק לג – איוב, אברהם ודויד המלך

אי אפשר שלא להיזכר בדויד המלך... לאחר שקיבל מנתן הנביא הסבר על חטאו בעניין בת שבע ואוריה החיתי (משל "כבשת הרש") אומר: "חטאתי לה'". לדויד המלך היה את נתן הנביא. לאיוב אין אפילו את זה. לבד הוא צריך לגלות את חטאיו... ואם לא יצליח? התשובה של אליהוא פשוטה ותינתן בפרק הבא...