אלעד רזניק: יש להרוס את קרתגו…

לאחר שהשתלטו על מרבית שטחה של סוריה, פנו בשבוע האחרון כוחות ציר הרס"א לטפל במחוז אידליב, כי מורדים הרבה יותר קל להרוג כשהם מרוכזים במקום אחד, והסכמים טובים לרגע הסיכום, ולא רגע אחד לאחריו. המערב כרגיל עומד מנגד ושותק...