פנחס יחזקאלי: Frenemy / frienemy – ידיד ואויב בעת ובעונה אחת!

המושג 'ידיד-אויב' (Frenemy או frienemy) הוא אוקסימורון: שתי מילים שסותרות את עצמן, אבל החיבור ביניהן יוצר משמעות חדשה: זהו גורם שאני חש לו הערכה, הזדהות ואף, לעתים, אהבה, מחד גיסא; אבל, שהאינטרסים המנוגדים שלנו מציבים אותו כאויבי, מאידך גיסא. לכאורה, המצב הזה הוא בלתי אפשרי. למעשה, בעולם מורכב ופרדוקסלי, מצבים כאלה הם חלק מחיינו!