גדעון שניר: לפעמים, משהו טוב קורה לנו, כמעט…

מזה כשנתיים אנו נרמזים על הידוק היחסים בין ישראל ובין מדינות מסוימות בחצי האי ערב, תחילה בחשאי ועם הזמן נחשפת מהותם של היחסים שרובם מן נסתם היו ויישארו חסויים (עד שאיזה פוליטיקאי ישראלי חסר אחריות לא יתאפק, ירוץ לספר לחברה ויהרוס הכול). להלן תחומים אחרים - "רכים" ומעניינים לא פחות שהצטברו לאחרונה - הראויים לציון (לקט מפרסומים בארץ ובחו"ל)...