משטרה – פשיעה – חוק – חברה: תוכנית הקורס

מטרת הקורס היא, להבין את יחסי הגומלין בין המשטרה לחברה שאותה היא משרתת; לפשיעה שעמה היא מתמודדת; ולחוק שאמור להקנות לה את הכלים לכך; ללמד אתכם לחשוב אחרת, ולהקנות לכם את הכלים לכך. אם יתעוררו במהלך הקורס נושאים רלוונטיים שתרצו לעסוק בהם, אין בעיה לשנות...

בין המשטרה לציבור: תכנית הקורס

מטרת הקורס, להבין את יחסי הגומלין בין המשטרה לאזרחים שאמורים להיות בעליה; ושאותה היא אמורה לשרת, דרך חמש השפעות שונות: (1) התיאורה (משטרה בחברה דמוקרטית) מול המעשה; (2) אי הוודאות; (3) המבנה והתרבות; (4) החוק ומערכת האכיפה; (5) הפיקוח על המשטרה, להלכה ולמעשה...

התנהגות ארגונית מיקרו: תכנית הקורס

מטרתו העיקרית של הקורס: להבין את תחום ההתנהגות הארגונית, תוך מתן דגש על ניתוח והבנה של תהליכים ברמת העובדים, ועל האופן שבו הם משפיעים על הארגון, מרכיביו וסביבתו המשימתית. מטרה חשובה נוספת בקורס הזה: ללמד אתכם לחשוב אחרת! ועוד אחת: לתת לכם את הכלים לחשוב אחרת...

סמינריון בניתוח רשתות ארגוניות: תוכנית הקורס

הסמינר הזה עוסק באחד התחומים המתפתחים במחקר האקדמי והחוץ אקדמי: חשיבה רשתית (Networks Thinking). 'חשיבה רשתית' כוללת את האלמנטים הבאים: ראיית הארגון כרשת; שפה חדשה של ניהול: הרשת הארגונית: עוצמה, צווארי בקבוק, שת"פ, קליקות, חסמים, קשרים נדרשים; וראיה שונה של אתגרים: היכולת לייצר שיתופי פעולה נכונים...

סדנא: מהי רשתיות ואיך מחוללים אותה

מטרות הסדנה הן להבין מהי רשתיות בתחום החינוך, מה כלול בה, ואיך מחוללים אותה; ללמד אתכם לחשוב אחרת, ולהקנות לכם כלים בסיסיים לכך. היא תורכב משני חלקים תיאורטיים: 'קהילות הן מערכות מורכבות' ו'רשתיות מהי'; ואחד יישומי: 'אז מה עושים עם זה'...