פנחס יחזקאלי: אנטרופיה חברתית – מצב חיוניות המערכת בזמן נתון

[בתמונה: דימוי האנטרופיה למילוי בשפופרת, שסופו להתכלות... תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי 472301 לאתר Pixabay]

[בתמונה: דימוי האנטרופיה למילוי בשפופרת, שסופו להתכלות, אבל שניתנת גם למילוי... תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי 472301 לאתר Pixabay]

מומחי מערכות מורכבות עושים שימוש שונה במושג אנטרופיה. על מנת להבדיל אותו מהשימוש המקורי, נכנה אותו אנטרופיה חברתית או סוציו אנטרופיה, שהיא סך מצבם של מכלול הגורמים המבטאים את חיוניותה של מערכת בזמן נתון.

[לאוסף המאמרים על סוציו-אנטרופיה: אנטרופיה בגרסת המערכות המורכבות, לחצו כאן]

[בתמונה: דימוי האנטרופיה למילוי בשפופרת, שסופו להתכלות... תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי 472301 לאתר Pixabay]

ניצב משנה בגמלאות, ד"ר פנחס יחזקאלי הוא שותף בחברת 'ייצור ידע' ואיש אקדמיה. שימש בעבר כראש המרכז למחקר אסטרטגי ולמדניות של צה"ל. הוא העורך הראשי של אתר זה.

*  *  *

הגרסה של תורת המערכות המורכבות ל'אנטרופיה'

ישנם מומחי מערכות מורכבות כמו הפיזיקאי, הכימאי והוגה הדעות הדרום אפריקני, Adriaan Michiel de Lange (ראו תמונה בהמשך למטה משמאל), שהרחיבו את השימוש במושג אנטרופיה, הרחק מהגדרתו של נורברט וינר: "נטייתו של הטבע להשחית את המאורגן ולהרוס כל מה שהוא בעל משמעות" (וינר, 1964, עמ' 27, 16-12).

על מנת להבדיל את השימוש הזה מהשימוש המקורי, נכנה אותו אנטרופיה חברתית או סוציו אנטרופיה.

[להרחבה על 'תורת המערכות המורכבות', לחצו כאן] [להרחבת המושג 'אנטרופיה', לחצו כאן]

[בתמונה: "נטייתו של הטבע להשחית את המאורגן ולהרוס כל מה שהוא בעל משמעות"... תמונה חופשית לשימוש ברמה CC BY 2.0, שהועלתה על ידי Brian Birke לאתר flickr]

אנטרופיה חברתית או סוציו אנטרופיה מהי?

אנטרופיה חברתית או סוציו אנטרופיה היא סך מצבם של מכלול הגורמים המבטאים את חיוניותה של מערכת בזמן נתון. אם תרצו, מכלול המשאבים - כולל ידע, כולל אנרגיה - המצויים בארגון. הסטטוס של כמות האנרגיה המצויה במערכת, הן בעוצמה (סך כול הכמות) והן בכיוון (עולה/יורדת):

[בתמונה משמאל: הפיזיקאי, הכימאי והוגה הדעות הדרום אפריקני, Adriaan Michiel de Lange. אנו מאמינים שאנו עושים בתמונה שימוש הוגן]

[בתמונה משמאל: הפיזיקאי, הכימאי והוגה הדעות הדרום אפריקני, Adriaan Michiel de Lange. אנו מאמינים שאנו עושים בתמונה שימוש הוגן] 

האנטרופיה החברתית משפיעה על מאזן העוצמה במערכת מורכבת, והופכים אותו לדינאמי. שינויים ברמת האנטרופיה החברתית גורמים למאבקי עוצמה בין מרכיביה: אלה שהתחזקו תובעים לעצמים נכסים רבים יותר מאלה שנחלשו.

משמע, בעלי העוצמה מתחלפים לאורך זמן, ברצף קבוע של סדרת פעולות להשגת עוצמה נוספת ולביסוסה; נקודת שיא; הידרדרות והיפוך. המהפכים הללו נמצאים בבסיסו של מה שאנו מכנים "ההיגיון הפרדוקסלי של מערכת מורכבת"

[לפרסומיו של A.M. de Lange, לחצו כאן] [להרחבה על 'מערכת מורכבת', לחצו כאן] [להרחבה בנושא: 'שריפת אנטרופיה', לחצו כאן'] [להרחבה בנושא: 'ייצור אנטרופיה', לחצו כאן'] [לריכוז המאמרים על 'עוצמה', לחצו כאן] [לריכוז המאמרים על 'מאבק העוצמה', לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'דינאמיות', לחצו כאן] [הסבר על התופעה ראו במאמר: מהו ההיגיון הפרדוקסלי של מערכת מורכבת?]

[בתמונה: הדימוי של ה(סוציו) אנטרופיה לשפופרת שניתן להוציא ממנה משאבים ואנרגיית חיות, עד שהיא נגמרת; אבל לחילופין, שניתן לטעון אותה במשאבים ובאנרגיה נוספת... בעל הזכויות בתמונה זו לא אותר. לכן, השימוש נעשה לפי סעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים. בעל הזכויות הראשי, אנא פנה ל: yehezkeally@gmail.com]

[בתמונה: הדימוי של ה(סוציו) אנטרופיה לשפופרת שניתן להוציא ממנה משאבים ואנרגיית חיות, עד שהיא נגמרת; אבל לחילופין, שניתן לטעון אותה במשאבים ובאנרגיה נוספת... בעל הזכויות בתמונה זו לא אותר. לכן, השימוש נעשה לפי סעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים. בעל הזכויות הראשי, אנא פנה ל: yehezkeally@gmail.com]

המושג אנטרופיה חברתית מעצבן ביולוגים ופיזיקאים...

למרות שמי שטבע את השימוש השונה במושג אנטרופיה, Adriaan Michiel de Lange, היא פיזיקאי, הוא 'אינו בא בטוב' לפיזיקאים ולביולוגים רבים, שאוהבים ללגלג עליו. 

כך למשל כתב לי דודי אלון בפייסבוק: "אגיד לך שוב בצורה יותר ברורה: כשפיזיקאי רואה מה שאתה עושה עם מושג האנטרופיה (מידת אי הסדר של מערכת ולא כמות האנרגיה) הוא מדביק לך תווית של תחום איזוטרי. השפה והמושגים נראים מופשטים מידי ועמומים מידי. המושגים שאתם משתמשים בהם המושאלים מהפיזיקה והביולוגיה יוצרים בלבול וחוסר אמון".

אני מבין את זה אבל את תורת המערכות המורכבות לא אני המצאתי... [ראו: de Lange A.M. 1998a; ו- ,de Lange A.M. 1998b].

[בתמונה: השימוש הזה במושג 'אנטרופיה' 'אינו בא בטוב' לפיזיקאים ולביולוגים רבים, שאוהבים ללגלג עליו... תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי HaticeEROL לאתר Pixabay]

.

.

ההבדל בין אנטרופיה לאנטרופיה חברתית, הוא ההבדל שבין מצב סטטוס לתהליך

בניגוד למושג המקורי אנטרופיה, המבטא סטטוס, מבטאים המושגים ייצור אנטרופיה ו"שריפת אנטרופיה" או "הריסת אנטרופיה" תהליך (ראו התרשים למטה), דהיינו, ביטוי להתנהגות של מערכת מורכבת, שבה מאמצים יכולים להניע תהליכים, אפילו בשונה לכוון התרחשותם. תהליך זה יכול להיות שווה או קטן מקצב הייצור של הסוציו-אנטרופיה הארגונית.

בתרשים: בניגוד למושג המקורי אנטרופיה, המבטא סטטוס, מבטאים המושגים ייצור אנטרופיה ו"שריפת אנטרופיה" או "הריסת אנטרופיה" תהליך... התרשים: ייצור ידע

[התרשים: ייצור ידע]

הדימוי של מצב הסוציו-אנטרופיה של מערכת, לשעון דלק

נסו לדמיין מצב, שבו כלל המשאבים הארגוניים (כולל ידע וכולל אנרגיה) מצויים בתוך מיכל גדול, והארגון משתמש בהם כדלק לפעולותיו. האנרגיה שבמיכל תלך ותפחת, ככל שתגבר הפעילות הארגונית, הן בשל שימוש; וגם בשל דליפת חומר לקרקע, התאדות וכדומה. על מנת לשמור על מלאי אנרגיה מספיק שיאפשר פעילות ארגונית תקינה, יש צורך, מידי פעם, לתדלק... משמע: להוסיף אנרגיה נוספת ולמלא את המיכל המתרוקן.

דימוי חלופי הוא האנרגיה, הזורמת בתוך גוף האדם ומפעילה את הגוף והנפש שלו. גם האדם, לאחר מאמץ פיזי ו/או נפשי מרגיש מותש וזקוק "להיטען" מחדש באנרגיות חדשות.

[בתמונה: הדימוי של מצב הסוציו-אנטרופיה של מערכת, לשעון דלק... בעל הזכויות בתמונה זו לא אותר. לכן, השימוש נעשה לפי סעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים. בעל הזכויות הראשי, אנא פנה ל: yehezkeally@gmail.com]

[בתמונה: הדימוי של מצב הסוציו-אנטרופיה של מערכת, לשעון דלק... בעל הזכויות בתמונה זו לא אותר. לכן, השימוש נעשה לפי סעיף 27א' לחוק זכויות יוצרים. בעל הזכויות הראשי, אנא פנה ל: yehezkeally@gmail.com]

יציבות המערכת מושפעת מ- תחזוקת הסוציו-אנטרופיה שלה!

כיוון שלא ניתן לייצר סוציו-אנטרופיה בקצב שריפתה, יש תנודות ברמת העוצמה, ולבסוף, גם מערכות מורכבות מתות!

חשוב להדגיש, תחום שמנהלים בשירות הציבורי, כמו גם חלק מהיועצים הארגוניים אינם ערים לו: הביטויים "סוציו-אנטרופיה", "ייצורה" ו"שריפתה" אינם ביטויים ערטילאיים. השימוש במילה ייצור ("Production") מתקשר לסוגיית המדידה.

אין לעיסוק במושגים הללו כל ערך ללא מדידה מדויקת של מצב הסוציו-אנטרופיה הארגונית, קרי, של כמות ה"סוציו-אנטרופיה" שחסרה; של זו ש"נצרכה" ו"נהרסה" וזו ש"יוצרה", כפי שהדבר מוצא את ביטויו בדיסציפלינות מעולם הפיסיקה והכימיה. כך, גם תהליך "ייצור האנטרופיה" חייב להיות מדיד.

דוגמאות ל- "שריפת אנטרופיה" קיימות בכל תחום של מערכות מורכבות. ההיגיון הפרדוקסלי של האסטרטגיה - המבוסס על תהליך בלתי נמנע של סדרת פעולות לצבירת עוצמה ועשיית שימוש בה; נקודת שיא; הידרדרות והיפוך - הוא תוצאה ישירה של "ייצור אנטרופיה" ו- "שריפתה".

דוגמה אחרת היא מודל מדינת הרווחה האירופי שהפך בעשור האחרונות לביורוקרטיה מנופחת ומושחתת, שמשרתת את המנגנונים, את בעלי ההון, את הפוליטיקאים ואת מקורביהם.

[עוד על ההבדלים בין 'שריפת אנטרופיה' ל'ייצור אנטרופיה' בארגון, במאמר הבא] [להרחבה בנושא: 'ההיגיון הפרדוקסלי של האסטרטגיה', לחצו כאן] [לקובץ המאמרים, 'הכל על ביורוקרטיה', לחצו כאן]

[בתמונה: ההיגיון הפרדוקסלי של האסטרטגיה - אדוארד לוטוואק וספרו "אסטרטגיה של מלחמה ושלום", שראה אור בהוצאה מערכות ב- 2002. תמונתו של לוטוואק נוצרה והועלתה לויקיפדיה על ידו. קובץ זה הוא בעל רישיון Creative Commons להפצה, תחת רישיון זהה, גרסה: CC BY-SA 3.0]

[בתמונה: ההיגיון הפרדוקסלי של האסטרטגיה - אדוארד לוטוואק וספרו "אסטרטגיה של מלחמה ושלום", שראה אור בהוצאה מערכות ב- 2002. תמונתו של לוטוואק נוצרה והועלתה לויקיפדיה על ידו. קובץ זה הוא בעל רישיון Creative Commons להפצה, תחת רישיון זהה, גרסה: CC BY-SA 3.0]

מצאת טעות בכתבה? הבחנת בהפרה של זכויות יוצרים? נתקלת בדבר מה שאיננו ראוי? אנא דווח לנו!

[לאוסף המאמרים על סוציו-אנטרופיה: אנטרופיה בגרסת המערכות המורכבות, לחצו כאן]

מקורות והעשרה