אבי ברוכמן: בשלה העת לשיטור עירוני. באר שבע של רוביק דנילוביץ' תחילה!

בתמונה: רוביק דנילוביץ ראש עיריית באר שבע: רק החולמים מגשימים... מועמד אידיאלי לפיילוט של משטרה עירונית בבאר שבע. התמונה: פייסבוק

[בתמונה: רוביק דנילוביץ ראש עיריית באר שבע: רק החולמים מגשימים... מועמד אידיאלי לפיילוט של משטרה עירונית בבאר שבע. התמונה: פייסבוק]

הנסיבות הבשילו, והגיעה העת למסד פיילוט ראשון של משטרה עירונית דווקא בבאר שבע, על פי מסקנות ועדת טרנר. זאת, לאור אישיותו המיוחדת של ראש העירייה דנילוביץ'; לאור התחושות הקשות של אזרחים בה; ולאור אי יכולתה המוכחת של משטרת ישראל.

[לקובץ המאמרים על משטרות עירוניות בישראל, לחצו כאן]

אבי ברוכמן

ד"ר אבי ברוכמן שירת במשטרת ישראל בתפקידי פיקוד מטה והדרכה. בתפקידו האחרון שימש כראש המחלקה לשיטור קהילתי, בדרגת ניצב משנה. הוא עוסק במחקר ייעוץ והוראה בתחומי קרימינולוגיה ומערכת אכיפת החוק.

*  *  *

לפני מספר ימים צפיתי בראיון עם רוביק דנילוביץ ראש עיריית באר-שבע. אחד מראשי הערים הבולטים והמוכשרים בישראל שהוביל רפורמות מרחיקות לכת בעירו. הנושא התמקד באובדן תחושת הביטחון של תושבי העיר. ההתרשמות הייתה שהנושא מאד חשוב לראש העיר. הוא הוצג ברגש רב מחד גיסא, וברציונאליות מאידך גיסא; כשהוא חוזר ומדגיש את מחויבותו הטוטאלית לתושבי העיר שלו. כלומר, הוא מיישם הלכה למעשה את המונח 'אחריותיות' (Accountability; אחריות, מחויבות ומתן דין וחשבון לציבור). מונח שהושאל גם לתחום מדעי המשטרה בארצות הברית (ברוכמן, 2015).

ראש עיריית באר שבע טען שתושבי עירו חוששים מעבריינות בעיר ויש תחושה של חוסר ביטחון אישי. לדבריו, הוא עושה את המירב בכוחותיו העירוניים, ברם, מטלה זאת היא של משטרת ישראל שלה הסמכויות וכוח האדם לנושא.

[להרחבת המושג: 'אחריותיות משטרתית', לחצו כאן]

'אַחְרָיוּתִיוּת'Accountability) ) היא הנכונות והחובה של מוסד ציבורי או של גוף שלטוני לתת דין וחשבון על פעולותיו ולשאת בתוצאותיהן. מושג זה משלב בתוכו את המושגים: אחריות, מחויבות ומתן דין וחשבון; והוא חייב - במדינה מערבית מתקדמת - להוות מרכיב חיוני בדפוסי העבודה של כל ממשל הציבורי. בעוד האחריות היא חובה מוסרית של כל אחד למלא כראוי את תפקידו, האַחְרָיוּתִיוּת יוצרת סמכות מוסדית, לדרוש מיחידים או מקבוצות לתת דין וחשבון על מעשיהם.

נחזור מספר שנים לאחור...

ידידי הטוב זאב בילסקי בקדנציה הראשונה שלו כראש עיריית רעננה טען : "ראשי הערים נבחרים היום בבחירות ישירות, והם נבחנים בעיקר על סוגיות הקשורות לאיכות חיי התושבים. מצב תמוה הוא, שלמרות היות המשטרה גורם מרכזי להבטחת איכות חיי התושבים, אין בידי ראשי הערים כלים ממוסדים להשפיע על פעילותה ועל סדרי העדיפויות שלה, אלא בדרכים של קשר אישי עם מפקד התחנה המקומית. למצב כזה אין מקום במדינה מתוקנת" (בילסקי, 2000).

כאן המקום להדגיש שהמודל המשטרתי המיושם בישראל הוא מודל של משטרה לאומית שנקבע עם קום המדינה על ידי ראש הממשלה הראשון דוד בן גוריון; לעומת מודל אחר הנהוג, למשל, בארה"ב של משטרה עירונית.

זאב בילסקי כראש עיריית רעננה: "ראשי הערים נבחרים היום בבחירות ישירות, והם נבחנים בעיקר על סוגיות הקשורות לאיכות חיי התושבים. מצב תמוה הוא, שלמרות היות המשטרה גורם מרכזי להבטחת איכות חיי התושבים, אין בידי ראשי הערים כלים ממוסדים להשפיע על פעילותה ועל סדרי העדיפויות שלה, אלא בדרכים של קשר אישי עם מפקד התחנה המקומית. למצב כזה אין מקום במדינה מתוקנת". הכרזה: ייצור ידע

[הכרזה: ייצור ידע]

ועדת בכר - ניצני התהוות השיטור העירוני בישראל

בשנת 1994 מתמנה אסף חפץ למפכ"ל , ומחליט כהחלטה אסטרטגית ליישם את אסטרטגיית השיטור הקהילתי . הוא מקים את היחידה לשיטור קהילתי בראשות תנ"ץ דני גימשי לפיתוח ויישום השיטור הקהילתי במשטרת ישראל בשותפות עם ארגונים פורמאליים ובלתי פורמאליים, בעיקר תחנות המשטרה והשלטון המקומי המיוצג על ידי ראשי הערים (להרחבה קראו את מאמרו של יחזקאלי, 2001).

בילסקי, ראש עיריית רעננה פונה במכתב לשר לביטחון הפנים, דאז, משה שחל, ומבקש לבחון אפשרות של הפעלת מודל של שיטור עירוני בעירו רעננה. לתפיסתו, משטרה כזאת מעמידה את צרכיו של התושב בראש סדר העדיפויות של משימותיה, משטרה כזאת משלימה את משטרת ישראל ואינה מתחרה בה.

השר שחל ממנה ב 13 בספטמבר 1995 ועדה בדיקה בראשות סממ"ז מחוז מרכז דאז תנ"ץ יהודה בכר ז"ל לימים ניצב (ראו תמונה משמאל), לבחון את הסוגייה. נפלה בחלקי הזכות להיות חבר מוביל בוועדה ואף כתבתי את טיוטת הדו"ח המסכם  (צוות בדיקת שת"פ משטרה רשות מקומית מרץ 1996, ועדת בכר).

[בתמונה משמאל: ניצב יהודה בכר. המקור: אתר משטרת ישראל] 

הערה: כבר בכתב המינוי ניתן להבחין שהשר במודע או שלא במודע מציין בכתב המינוי את המילה שת"פ ולא שותפות. המילה שותפות היא 'גבוהה' יותר, ומכילה בתוכה ניהול ואחריות משותפת בין המשטרה לרשות המקומית.

הוועדה בחנה את הנושא והגיעה למסקנה ש"אין להפעיל את מודל המשטרה העירונית בישראל בעת הזאת". כלומר, לא  נפסל הרעיון על הסף והושאר פתח ליישומו בעתיד.

האם העתיד הזה הגיע עכשיו; והאם העיר המתאימה לכך, בתוקף הנסיבות, היא באר שבע?

ועדת בכר בחנה את נושא המשטרות העירוניות, והגיעה למסקנה ש"אין להפעיל את מודל המשטרה העירונית בישראל בעת הזאת". כלומר, הרעיון לא  נפסל על הסף והושאר פתח ליישומו בעתיד. האם העתיד הזה הגיע עכשיו? הכרזה: ייצור ידע

[הכרזה: ייצור ידע]

יחד עם זאת הוצעו הצעות אופרטיביות שהתקבלו כגון: הפעלת "מודל רעננה", הרחבת סמכויות הפיקוח העירוני, פתיחת מרכזי שיטור קהילתיים, מודלים קהילתיים משטרתיים וליווי מחקרי של התהליך ( ראו פירוט בדוח 'ועדת בכר').

ועדת טרנר: הצעה למיסוד פיילוט של משטרה עירונית

[בתמונה: ד"ר פנחס יחזקאלי, רכז וועדת טרנר]

בשנת 2005 בשלהי עידן שלמה אהרונישקי כמפכ"ל ותחילת עידן משה קראדי, שוב עלה לדיון ציבורי תפקודה והרלבנטיות של משטרת ישראל. אז מתמנת ע"י השר לביטחון הפנים דאז גדעון עזרא ועדה בראשות המפכ"ל לשעבר וראש עיריית באר שבע, דאז, יעקב טרנר (ועדת טרנר).

כרכז הוועדה שימש ניצב משנה ד"ר פנחס יחזקאלי, אז, ראש המרכז למחקר אסטרטגי ולמדיניות במכללה לביטחון לאומי, צה"ל (ראו תמונה משמאל).

[בתמונה משמאל: ד"ר פנחס יחזקאלי, רכז וועדת טרנר]

הועדה הציגה נקודות תורפה במצב הקיים ברמה המקומית. שתיים מהצעות הוועדה היו חשובות במיוחד:

 1. הקמת דירקטוריון להכוונה ולבקרה של הפעילות העירונית המשולבת למאבק בפשיעה ובאלימות.
 2. בניית כוח עירוני משולב, המורכב משוטרים ופקחים. ועדת טרנר המליצה לקיים פיילוט בעיר בינונית ובעיר גדולה, למשל, באר שבע.
ועדת טרנר, בראשות המפכ"ל לשעבר וראש עיריית באר שבע דאז, יעקב טרנר ועדת טרנר המליצה לקיים פיילוט בעיר בינונית ובעיר גדולה, למשל, באר שבע. הכרזה: ייצור ידע

[הכרזה: ייצור ידע]

המלצות הוועדה התקבלו בבוז ע"י המפכ"ל יעקב קראדי (ראו תמונה משמאל) - שהחליף את אהרונישקי.

הוא דפק על השולחן ואמר: "במדינת ישראל הייתה ותהיה רק משטרה אחת משטרת ישראל" (להרחבה קראו את יחזקאלי,2014); ומתבקשת השאלה, מה עשו הוא ומחליפיו, על מנת שמשטרת ישראל תישאר באמת המשטרה היחידה...

לדעתי הנסיבות הבשילו עתה. לאור:

 • אישיותו ומעמדו המיוחד של ראש עיריית באר שבע, דנילוביץ';
 • אי היכולת של המשטרה, להתמודד לבדה מול האתגרים כיום; 
 • והתחושות הקשות, שיש לאזרחים בבאר שבע...

יש למסד פיילוט ראשון של משטרה עירונית בעיר זו, על פי מסקנות ועדת טרנר, שתשמש גם פיילוט ארצי ראשון. 

.

.

ד"ר אבי ברוכמן: הנסיבות הבשילו, והגיעה העת למסד פיילוט ראשון של משטרה עירונית דווקא בבאר שבע, על פי מסקנות ועדת טרנר. זאת, לאור אישיותו המיוחדת של ראש העירייה דנילוביץ'; לאור התחושות הקשות של אזרחים בה; ולאור אי יכולתה המוכחת של משטרת ישראל. הכרזה: ייצור ידע

[הכרזה: ייצור ידע]

עקרונות מרכזיים:

בתמונה: ההצעות הן... [תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי Peggy_Marco לאתר Pixabay]

 1. תמוסד משטרה עירונית בבאר שבע, באחריות ראש העירייה, שרואה את האזרחים מול עיניו ועומד למבחן הבוחר על הישגיו.
 2. משטרה זו תעסוק בהיבטים של סיור תגובתי ויוזם, בהפעלת מתנדבי המשמר האזרחי; במתן שירות לאזרחים; ברישוי; באבידות ובמציאות; וכדומה. היא תקיים חקירה ראשונית בלבד.
 3. סניף משטרת באר שבע של משטרת ישראל יעסוק בחקירות.
 4. משטרת ישראל תתגבר בכוחות את השיטור העירוני בבאר שבע, כפי שהדבר מתבצע במשטרות פדרליות בחו"ל, הבאות לעזרת העירוניות, בעת חירום.
 5. המשטרה העירונית תפעל על פי עקרונות של שיטור קהילתי, כגון : אחריותיות, שיטור משולב ממוקד לפתרון בעיות, פריסת מרכזי שיטור קהילתי, שיטור מכוון תושבים, יצירת תקשורת ישירה ובלתי אמצעית עם תושבים ובעלי עסקים, שיתוף מידע על בעיות פשיעה ומציאת פתרונות מעצבים לפשיעה, שילוב אמצעים טכנולוגיים למניעת פשיעה ועוד...
 6. הפיילוט ילווה באופן שוטף על ידי מחקר של אחת האוניברסיטאות.
 7. לפרוייקט יוקצה תקציב מיוחד.

[התמונה משמאל היא תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי Peggy_Marco לאתר Pixabay]

יצויין כי קיים חומר תאורטי רב בנושא, כולל מחקרים שנעשו. רצוי ללמוד את התחום, כך שממש לא חייבים להמציא את הגלגל!

מוכרים כל ההסברים והתירוצים של מפקדי המשטרה, החוששים מיצירת שותפות כזאת עם ראש רשויות מקומית; והצליחו עד היום לסכל אותה בטענות של שחיתות שלטונית ברשויות המקומיות ובטענות אחרות. עם כל הכבוד למשטרת ישראל ולשלטון המרכזי, לא נראה לנו שהמצב אצלם מלבב יותר, להיפך! הכרזה: ייצור ידע

[הכרזה: ייצור ידע]

הערות והארות

מרבית העבריינות והפשיעה בעיר באר שבע מיובאת בעיקר מהמגזר הבדואי ביישובים שמסביב לעיר. יש חשיבות לתיאום מלא מול התוכנית למיגור הפשיעה במגזר הערבי, שמובלת ע"י סגן השר לבט"פ יואב סגלוביץ', ויחידות המרחב והמחוז הדרומי שפועלים בגזרה זאת.

מוכרים כל ההסברים והתירוצים של מפקדי המשטרה החוששים מיצירת שותפות כזאת עם ראש רשויות מקומית; והצליחו עד היום לסכל אותה בטענות של שחיתות שלטונית ברשויות המקומיות ובטענות אחרות. עם כל הכבוד למשטרת ישראל ולשלטון המרכזי, לא נראה לנו שהמצב אצלם מלבב יותר, להיפך!

הגיע העת לשים בצד את כל משחקי האגו; ולהבין, שבשלה העת לתת לראש ראשות מקומית, דומיננטי ורציני, כדוגמת רוביק דנילוביץ בעיר באר שבע, להוביל את תחום הלחימה בפשיעה והגברת הביטחון האישי של התושבים.

[בתמונה: רוביק דנילוביץ' - מי מתאים ממנו? הגיע העת לשים בצד את כל משחקי האגו; ולהבין, שבשלה העת לתת לראש ראשות מקומית, דומיננטי ורציני, כדוגמת רוביק דנילוביץ בעיר באר שבע, להוביל את תחום הלחימה בפשיעה והגברת הביטחון האישי של התושבים.התמונה: פייסבוק. שם הצלם אינו ידוע]

זה הכיוון וזאת הדרך להגברת הביטחון האישי של תושבי העיר באר שבע, מהלך שיתרום בהכרח לשיפור אמון הציבור המקומי במשטרה שלו!

[לריכוז המאמרים על על שחיתות שלטונית ואחרת, לחצו כאן]

מצאת טעות בכתבה? הבחנת בהפרה של זכויות יוצרים? נתקלת בדבר מה שאיננו ראוי? אנא דווח לנו!

[לקובץ המאמרים על משטרות עירוניות בישראל, לחצו כאן]

 

מקורות

 • פנחס יחזקאלי (2015), אחריותיות משטרתית: חובת המשטרה לדין וחשבון ציבורי על מעשיה, ייצור ידע, 15/11/15.
 • בילסקי, ז (2000) בדרך לשיטור עירוני ברעננה. משטרה וחברה,2001, גיליון מס.5 .25-48
 • ברוכמן, א (2015) אחריותיות משטרתית , ייצור ידע.
 • יחזקאלי, פ (2001) בין "משטרה לאומית ל " משטרה עירונית"- אינטרסים, דרכי פעולה וכיווני התפתחות.
 • יחזקאלי, פ (2014) ועדת טרנר: משטרות עירוניות כפתרון לחוסר הרלוונטיות של משטרת ישראל. ייצור ידע.
 • מילרום, א, (2017) תחילתו של השיטור הקהילתי. ייצור ידע.
 • צוות בדיקת שת"פ משטרה ראשות מקומית ( מרץ 1996) ( ועדת בכר) משטרת ישראל, מחוז המרכז.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *