יחזקאלי ואונגר משיח: עשר כרזות על ניתוח רשתות ארגוניות – אוסף שביעי

[בתמונה: גם זו קישוריות... תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי Myriams-Fotos לאתר Pixabay]

[לאוסף, הכרזות על ניתוח רשתות ארגוניות, לחצו כאן] [לקובץ המאמרים בנושא ניתוחי רשת ארגונית ONA, לחצו כאן]

ד"ר פנחס יחזקאלי ואינג' שרית אונגר-משיח הם מומחים לניתוח רשתות ארגונית (Organizational Network Analysis). ושותפים בחברת 'ייצור ידע'.

*  *  *

"ניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA) הוא תחום שמסתובב פה כבר מעל לעשור, אבל קיבל פוש רציני לאחרונה כנראה בזכות המגמה ההיסטרית של Data-driven ארגוני או מה שנקרא היום "ניתוח אנשים" -  "People Analytics" שמסייע למדוד הערכות ביצועים, מוטיבציה, חדשנות ארגונית, גיוון והכלה ועוד" (בוים שוורץ, 2020).

הדף הזה מביא לכם את האוסף השביעי: עשר כרזות שתועדו אצלנו, באתר ייצור ידע; בהקשרים של ניתוח רשתות ארגוניות.

הכרזה בראש המאמר: את מי אסור לפטר בארגון?

האם ניתוח הרשת הארגונית יכול ללמד את מי נכון לפטר? התשובה היא לא בדיוק.

למרות שהתנהגות שלילית ניתנת לאבחון, צריך לזכור שמידת הקישוריות ברשת אינה מעידה, בהכרח, על איכות העובד. רוב אנשי הארגון הם נטולי עוצמה ארגונית, המסורה בידיהם של מעטים. מידת הקישוריות של עובדים היא סוגיה ניהולית. ברצון המנהל, יחוזקו קשריו של עובד עם סביבתו. גם המצב הקיצוני של עובדים מנותקים (נטולי קשרי עבודה אפקטיביים בכלל) הוא, בראש ובראשונה, סוגיה ניהולית.

אבל בעוד שניתוח רשתות ארגוניות איננו מצביע, בדרך כלל, על עובדים שנכון וכדאי לפטר, הוא בהחלט מצביע על עובדים שאסור לפטר! עובדים אלו שייכים, בדרך כלל, לשלושה סוגים: סוכני שינוי, מרכזי ידע ארגונייםו'מתווכים' / 'צווארי בקבוק'.

כרזות שניה ושלישית: בחינת ההתאמה של מבנה הארגון למטרותיו בעזרת ניתוח רשתות ארגוניות ONA

המבנה הארגוני (Organizational Structure) הוא אחד משני גורמים מרכזיים, אשר משקפים את יכולתו של ארגון להיות אפקטיבי: המבנה הארגוני ותהליכי העבודה שלו.

ניתן לדמות את המבנה הארגוני לשלד של גופנו. הוא שמאפשר את גדילת הגוף; הוא שתומך באיברים הפנימיים ומגן עליהם; והוא שמאפשר לנו את הגמישות, לבצע תנועות חדות, במידת הצורך. עצמות השלד מחוברות זו לזו מפרקים, שחלקם נועדו לאפשר תנועה קלה של העצמות. כך גם ההמבנה עבור הארגון...

המבנה הארגוני ניתן לאבחון ולעיצוב בעזרת ניתוח רשתות ארגונית (Organizational Network Analysis)...

[בתמונה: חיים בלה לה לנד... תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי Jordan_Singh לאתר Pixabay]

הכרזה השלישית באותו הקשר:

[התמונה המקורית היא תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי aitoff לאתר Pixabay]

כרזה רביעית: חברת Innovisor: ניתן לאבחן ולטפל ב'ממגורות' (סילוס) בעזרת ניתוח רשתות ארגוניות

Jeppe Vilstrup Hansgaard - מנכ"ל חברת Innovisor - שצברה בעשור האחרון ניסיון בשינויים עסקיים, בניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA), במיזוגים וברכישות ביותר מ- 35 מדינות (ראו תמונה משמאל) - גורס כי:

"יש דרך להשיג חדשנות מבלי לפרוץ את הממגורות שלכם! אין צורך בארגון שכולם יהיו מחוברים לכולם. צריך שהאנשים הנכונים יהיו מחוברים בקשרים הנכונים. זוהי אופטימיזציה! צריך לחבר את הממגורות במקומות הנכונים עם האנשים הנכונים; ואת זה ניתן לעשות תוך שימוש בניתוח רשתות ארגונית (Organizational Network Analysis)..."

[מפות הרשת: חברת Innovisor]

כרזה חמישית: אריגת רשת הארגון ועיצובה בעזרת ניתוח רשתות ארגוניות

אריגה של רשת חברתית וארגונית (Network Weaving) דורשת מיומנות; אולם תוצאותיה שוות את המאמץ. ניהול אפקטיבי איננו ניהול של אנשים. הוא ניהול של קשרי הגומלין ביניהם...

[מפת הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות EFRON, חברת 'ייצור ידע']

כרזות שישית עד עשירית: רשתות מקוטעות - המחלה הארגונית של תקופת הקורונה על פי חברת INNOVISOR

רשת מקוטעת (Fragmented Network) או נתקים ברשת (Disconnections) הוא מושג מתורת הרשתות המורכבות, המתאר אחד מארבעת מצבי היסוד של רשת (שלושת המצבים האחרים הם: צוואר בקבוקרכזת ו- רשת שלמה).

מי שהרבה לכתוב על רשתות מקוטעות בתקופת הקורונה, היה Jeppe Vilstrup Hansgaard - מנכ"ל חברת Innovisor - שצברה בעשור האחרון ניסיון בשינויים עסקיים, בניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA), במיזוגים וברכישות ביותר מ- 35 מדינות (ראו תמונה משמאל).

נתק הוא מצב של היעדר קשרי גומלין אפקטיביים בין גורם מסוים ליתר גורמי הרשת. נתק יכול להיות בין מחלקות; בין עובדים; ובין מנהלים (ראו מפות רשת בהמשך).

עובד מנותק ברשת ארגונית לא מעיד על איכותו של העובד, אבל מעיד על בעיה ניהולית. ככל שזה נשמע מוזר, עובדים מנותקים, חסרי קשרי עבודה אפקטיביים הם תופעה שכיחה, המתגלה שוב ושוב באבחון ובניתוח רשתות ארגוניות; בעיקר בתעשייה.

המאמרים הרלוונטיים באתר:

[הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות של חברת Innovisor]

כרזה שביעית: אותה כרזה בעברית של חברת INNOVISOR:

[הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות של חברת Innovisor]

כרזה שמינית: כרזה דומה בעברית מבית היוצר של חברת INNOVISOR:

[מפת הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות של חברת Innovisor]

כרזה תשיעית: כרזה דומה בעברית מבית היוצר של חברת INNOVISOR:

[מפת הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות של חברת Innovisor]

כרזה עשירית: כרזה דומה בעברית מבית היוצר של INNOVISOR:

 

[הרשת עובדה במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות של חברת Innovisor]

[לאוסף, הכרזות על ניתוח רשתות ארגוניות, לחצו כאן] [לקובץ המאמרים בנושא ניתוחי רשת ארגונית ONA, לחצו כאן]

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *