יובל חתמי מלול: בין קשרי היררכיה לקשרי עבודה בארגון

[התמונה המקורית היא תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי geralt לאתר Pixabay]

[לאוסף המאמרים על מבנה ארגוני, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים על תקשורת ארגונית, לחצו כאן] [לקובץ המאמרים בנושא ניתוחי רשת ארגונית ONA, לחצו כאן]

יובל חתמי-מלול מבצעת בימים אלה התמחות בניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA), בחברת ייצור ידע

*  *  *

קשרי גומלין הם הצינורות, המחברים בין מרכיבי הרשת. דרכם ניתן להעביר חומר, אנרגיה ומידע. אופן הפריסה של תשתית קשרי גומלין היא הבסיס להבנת הארגון. כמות קשרי גומלין, איכותם ופיזורם מהווים את מקור הכוח / החולשה של הארגון (יחזקאלי ואונגר משיח, 2014).

דרך קשרי גומלין, תתי המערכות משפיעות זו על זו, מושפעות זו מזו וגם תלויות זו בזו. הקשרים הם בדרך כלל דינמיים, אך יכולים להיות גם קבועים. קשרי הגומלין הם הגורם החשוב ביותר להבנת מערכת מורכבת, ודי בהם כדי לשנות מערכת עד הייסוד (וינר, 1964) (יחזקאלי ואונגר משיח, 2014).

[להרחבת המושג: 'רשת', לחצו כאן] [להרחבה על קשרים וקשרי גומלין ברשת הארגון, לחצו כאן]

[התמונה המקורית היא תמונה חופשית - CC0 Creative Commons - שעוצבה והועלתה על ידי OpenClipart-Vectors לאתר Pixabay]

קיימים שני סוגים עיקריים של קשרי גומלין המשפיעים על הארגון; וגם, זה על זה

(יחזקאלי ואונגר משיח, 2014):

  • קשרי היררכיה;
  • קשרי עבודה וחברות (לטעמנו, לא נכון להפריד ביניהם כיוון שיש ביניהם קשר ישר ומשמעותי: ככל שקשרי החברות טובים יותר, יהיה קשר העבודה טוב יותר בהתאמה).

במאמר זה נעמוד על ההבדלים העיקריים ביניהם

[בתרשים: שני סוגים עיקריים של קשרי גומלין... התרשים: 'ייצור ידע']

קשרי היררכיה

קשרי היררכיה מבטאים יחסים של שליטה ומשמעת פיקודית, דרך הפעולה המקובלת היא חד כיוונית – מידע זורם מהגורם למעלה - שנתפס כ"כל יכול" וכ"יודע כל" - באופן חד כיווני; והחלטותיו יורדות מטה בסולם ההיררכיה (אורטל, 2015).

קשרי היררכיה הם צינורות התקשורת שהארגון יוצר בין, מרכיביו, במדרג ההיררכי בין ממלאי תפקידים בארגון. הם יכולים להיות פורמליים וגם כאלו שאינם פורמליים והתהוו כפרקטיקה בתוך הארגון. הם אינם נוצרים בדרך של התארגנות עצמית כמו בטבע, אלא בדרך מלאכותית, דרך מדרג האחריות והסמכות שבנה הארגון, שדרכם נבנים התהליכים להשגת מטרות הארגון. ניתן לדמות את קשרי ההיררכיה לצינורות דקים שמאפשרים בדרך כלל זרימת הנחיות, אנרגיה, חומר ומידע מלמעלה למטה בלבד. (יחזקאלי ואונגר-משיח, 2019).

קשרי היררכיה ניתנים לזיהוי, לאבחון ולניתוח בעזרת ניתוח רשתות ארגוניות (Organizational Network Analysis - ONA). זאת, במטרה לאתר מבנים ארגוניים ובעיות ארגוניות כדי להשיג התייעלות ארגונית. ניתן לבצע זאת בעזרת ניתוח שאלונים. כך מתאפשרת יצירה של מפות רשת בעלות צורות שונות. בין השאר, אפשר לזהות אשכולות של קרובים לדעה, לזהות בעלי עוצמה ולזהות 'צווארי בקבוק', הבולמים את זרימת המידע בארגון (בראונר, 2004).

בניתוח רשתות ארגוניות, אנו בודקים בין היתר, את מה שמכונה, בהירות של סמכות ואחריות או בהירות של קשרי היררכיה: את מידת המודעות של העובדים מהי הסמכות הישירה שמעליהם ועבור מי הם מהווים סמכות. עודף סמכותיות בעייתי לארגון כי הוא מקטין את הגמישות ומונע מהעובדים שיתוף פעולה. מצד שני, הטשטוש גדול מידי, זה עלול ליצור כאוס בתפקוד ולהקשות על הארגון להשיג את יעדיו. ניתוחי רשת מלמדים כי בהירות של ארגון במיטבו עומדת על 75% (יחזקאלי ואונגר-משיח, 2019).

[להרחבה בנושא 'קשרי היררכיה', לחצו כאן] [להרחבה בנושא 'התארגנות עצמית', לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'מטרה של מערכת', לחצו כאן] [לריכוז המאמרים על 'עוצמה', לחצו כאן] [לריכוז המאמרים על 'עוצמה', לחצו כאן]  [להרחבת המושג, 'גמישות', לחצו כאן] [לאוסף המאמרים אודות שיתוף פעולה לסוגיו, לחצו כאן][להרחבת המושג: 'כאוס', לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'בהירות של סמכות ואחריות', לחצו כאן]

[עובד במערכת לאבחון ולניתוח רשתי EFRON, חברת 'ייצור ידע']

קשרי עבודה

קשרי עבודה הם  הקשרים הטבעיים הנוצרים בדרך של התארגנות עצמית במערכת מורכבת. הם מאפשרים לה לנצל הזדמנויות בסביבה המשימתית ולטפל נכון בסיכונים. על כן, מהווים קשרי העבודה את "המערכת החיסונית" של הארגון (יחזקאלי ואונגר-משיח, 2019).

על מנת שיבנו קשרי עבודה מיטביים צריך הארגון לתפקד בקרבת סף הכאוס. הבעיה היא, שארגונים נוטים להתרחק מסביבה זו ולהתרכז במצבי סדר, המתאפיינים בקשרי היררכיה קשיחים.

לכן, קיים קשר הפוך בין קשרי ההיררכיה לבין קשרי עבודה. ככל שקשרי ההיררכיה קשיחים יותר, הם מדכאים את התפתחות קשרי העבודה ומגבילים אותם ומגדילים את הקשרים החסרים הנדרשים, בעיקר את אלו שבין המחלקות (יחזקאלי ואונגר-משיח, 2019).

[להרחבה בנושא קשרי עבודה, לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'סף הכאוס', לחצו כאן] [להרחבת המושג: 'סדר', לחצו כאן]

[התרשים עובד במערכת לאבחון ולניתוח רשתות ארגוניות AURORA, חברת TECI]

מה בין קשרי היררכיה לקשרי עבודה?

יתרונות קשרי ההיררכיה בארגון ויתרונות קשרי העבודה

קשרי היררכיה קשרי עבודה

דרך קשרי היררכיה, ניתן לחייב גורמים שונים לשתף פעולה - ולו ברמה מינימלית - באמצעות הוראה מדרג בכיר (אורטל, 2015).

קשרי עבודה מאפשרים גישה למידע נדרש בזמן אמת. במצבים בהם נדרש מידע, כזה הוא יזרום בקשרי העבודה אל אלה שהוא דרוש להם (בראונר, 2004).

יש אנשים שמחפשים תקשורת מהירה - כמו דוא"ל או מסרונים - מכבדים סמכות ומרגישים זאת, באמצעות עבודה עם קשרי היררכיה (אורטל, 2015). במילים אחרות, קשרי היררכיה מתאימים להם.

קשרי עבודה מעודדים יצירתיות ומאפשרים יצירת ידע חדש הנוצר בצמתים שבין קשרי עבודה.

ללא קשרי עבודה אין משוב - היזון חוזר החיוני להשגת מטרות הארגון.

כשיש קשרי עבודה, נוח לפנות לקבלת מידע או עצה (בראונר, 2004).
ללא קשרי עבודה אין מעורבות העובדים, שהיא אחד הגורמים החשובים ביותר לתפקוד מיטבי (בראונר, 2004).
קשרי עבודה מסייעים מאוד לצמיחה האישית המקצועית (בראונר, 2004).

[להרחבת המושג 'יצירתיות', לחצו כאן] [להרחבת המושג: משוב - היזון חוזר, לחצו כאן] [להרחבה בנושא 'מעורבות עובדים', לחצו כאן]

חסרונות קשרי ההיררכיה בארגון וחסרונות קשרי העבודה

קשרי היררכיה קשרי עבודה
ככל שקשרי היררכיה קשיחים יותר, כך הם מדכאים את התפתחות קשרי העבודה ומגבילים אותם (בקר-פלג, 2009). לעתים, קשרי העבודה מושתתים על קשרים אישיים (בראונר, 2004).
קשרי היררכיה מדכאים היוועצות – שיח קבוצתי שמטרתו מגוון של תובנות לצורך הבנת המצב ולהציע פתרונות לכל חבר בקבוצה למען יגיע למסקנה משלו (ארנה שמר, 2004). עודף קשרי העבודה בארגון גדול עלולה לגרור אותו לכאוס (יחזקאלי ואונגר-משיח, 2019).
מדכאים יוזמה ואומץ להשתתף ולחשוף היבטים שלא מוכרים לעמיתים בארגון (ארנה שמר, 2004).
העברת המידע באמצעות קשרי היררכיה "מלמעלה למטה" גורמים לערוצי תקשורת להיסתם לעתים קרובות בשל גודש מידע (ורזי, 2013).
היעדר חופש להביע דיעה: קשרי היררכיה מפותחים אינם מאפשרים להביע את דעות ועמדות; אלא כמעט רק לקיים הנחיות (אורטל, 2015).

[לאוסף המאמרים על מבנה ארגוני, לחצו כאן] [לאוסף המאמרים על תקשורת ארגונית, לחצו כאן] [לקובץ המאמרים בנושא ניתוחי רשת ארגונית ONA, לחצו כאן]

מקורות והעשרה

3 thoughts on “יובל חתמי מלול: בין קשרי היררכיה לקשרי עבודה בארגון

  1. Pingback: רישות (נטוורקינג) - אריגה וטוויה של רשתות באתר ייצור ידע - ייצור ידע

  2. Pingback: (כמעט) הכל על מבנה ארגוני - ייצור ידע

  3. Pingback: תקשורת ארגונית באתר ייצור ידע - ייצור ידע

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *