פנחס יחזקאלי: מערכת אם – מערכת על: 'אמא' לתת המערכות המרכיבות אותה…

תרשים: קיימת היררכיה בהגדרה של מערכות מורכבות: כל מערכת היא תת-מערכת של מערכת על גדולה יותר, ו- מערכת-אם (Mother system) של תתי-מערכות הנכללות בתוכה. מערכת האם הגדולה ביותר שאנו מכירים היא מערכת-העל (Super System); או האקו סיסטם, הכוללת ארבע תתי מערכות: האטמוספירה; הביוספרה (מערכת החי); הליטוספרה (האדמה); וההידרוספרה (מערכת הנוזלים)...

[התרשים: 'ייצור ידע']

המאמר עודכן ב- 7 בינואר 2021

ניצב משנה בגמלאות, ד"ר פנחס יחזקאלי הוא שותף בחברת 'ייצור ידע' ואיש אקדמיה. שימש בעבר כראש המרכז למחקר אסטרטגי ולמדניות של צה"ל. הוא העורך הראשי של אתר זה.

*  *  *

קיימת היררכיה בהגדרה של מערכות מורכבות: כל מערכת היא תת-מערכת של מערכת על גדולה יותר, ו- מערכת-אם (Mother system) של תתי-מערכות הנכללות בתוכה. 

מערכת האם הגדולה ביותר שאנו מכירים היא מערכת-העל (Super System); או האקו סיסטם (ראו תרשים למטה) הכוללת ארבע תתי מערכות:

  1. האטמוספירה;
  2. הביוספרה (מערכת החי);
  3. הליטוספרה (האדמה);
  4. וההידרוספרה (מערכת הנוזלים).

[להרחבת המושג: 'היררכיה' במבנה ארגוני] [להרחבת המושג: 'מערכת על' - האקוסיסטם, לחצו כאן]

.

האקו סיסטם

[בתמונה: מערכת האם האולטימטיבית או מערכת העל - האקו סיסטם. התמונה מתוך הספר החינמי: The Macroscope. אנו מאמינים שאנו עושים בתמונה שימוש הוגן]

המערכות שמרכיבות את מערכת האם פועלות בסביבה משימתית אחת (גזיאל 1990):

  • מחד גיסא הן תלויות זו בזו ומאוחדות בצורך המשותף להשגת המטרה של מערכת האם ('מטרת העל').
  • מאידך גיסא, הם גופים עצמאיים עם מטרות  ומשימות משלהם (עפרון ויחזקאלי, 2007 ע' 255).

דוגמה למערכת אם כזו היא מערכת אכיפת החוק (ראה בתרשים למטה). מאוגדים בה גורמים רבים ברשת של קשרי גומלין, הפועלים בתלות ובהשפעה הדדית בתוך הסביבה המערכתית שבה היא פועלת. מבחינה מערכתית, עיקרון הפרדת הרשויות של מונטסקייה אינו רלוונטי כאן, כיוון שכל מכלול הגופים העוסק בתופעה הוא מכלול אחד:

[להרחבת המושג: סביבה ארגונית - סביבה מערכתית, לחצו כאן]

[התרשים: 'ייצור ידע']

מקורות והעשרה