הדר בן-שוע: נשים-מפקדות ותרבות ארגונית במשטרת ישראל

לנשים יש יתרונות ומאפיינים ניהוליים ייחודיים: הן שמות דגש על רגשות, ודואגות לאיזון שבין המשפחה לקריירה. מחקרים מוכיחים, כי ניהול מתוך רגשות, גורם לפקודים לבצע את משימותיהם מעל ומעבר לנדרש מהם. מאפיין זה יכול להשפיע על איכות השירות במשטרת ישראל ועל התרבות הארגונית שלה...