הכל על שיתוף פעולה לסוגיו באתר 'ייצור ידע'

פעולות משותפות במערכת מורכבת (סוגים שונים של שיתוף פעולה בין מרכיבי המערכת) מבטאים את התלות שבין מרכיביה של מערכת מורכבת, שהיא קריטית כל כך לפרודוקטיביות הארגונית. ריכזנו עבורכם את כל המאמרים שהופיעו באתר 'ייצור ידע' בסוגיה זו, על פי הכותבים (בסדר הא"ב). קריאה נעימה! 

פנחס יחזקאלי: פעולות משותפות (שיתוף פעולה לסוגיו) במערכות מורכבות – הרצאה בשלושה חלקים

זוהי הרצאה בשלושה חלקים על שיתוף פעולה לסוגיו (פעולות משותפות) בין מרכיביה של מערכת מורכבת. קבוצות יכולות להשיג מטרות, שיחידים לא מסוגלים להשיג לבדם; וארגון אחד לא יוכל להשיג את מה שיוכלו להשיג קבוצת ארגונים שונים, הפועלים יחד! תורת הניהול אפיינה איכויות שונות של "פעולות משותפות" במושגים נפרדים: שיתוף פעולה תוך תחרות; שיתוף פעולה / שילוביות; תיאום; וסנכרון...