אלעד רזניק: הרוסים, ה- GPS והתוכי…

אז מי משבש את אותות ה- GPS בנתב"ג? הרוסים, כמובן מכחישים. לטענתם, הם לא עוסקים, באופן פעיל, בשיבוש אותות ה- GPS. הציוד הרוסי המופעל בסוריה הוא שגורם לשיבוש האות, אבל לרוסים אין שום קשר לציוד הרוסי המופעל בסוריה... זה מזכיר לי את הבדיחה על התוכי, שכל הזמן היה מקלל את המנהיג דאז, ליאוניד ברז׳נייב...