עדו הכט: שנה למלחמה באוקראינה

'המבצע המיוחד' - שנועד להחליף את הממשלה האוקראינית הפרו מערבית בממשלה ידידותית לרוסיה - הפכה למלחמה כוללת בין רוסיה לבין ברית 'העולם המערבי', כשהאוקראינים מספקים את החיילים; ו-'המערב' מספק את המימון ומשלב מסוים ואילך גם את רוב אמצעי-הלחימה שבידיהם...