אבי הראל: צום ט' בטבת לזכרו של פטרוס הקדוש

על פי המקור ההלכתי ראוי לצום גם בתאריך ט' בטבת; יום מותו של שמעון כיפא הוא פטרוס הקדוש. בתחילה הדבר נראה לא ברור ואף הזוי, אולם לפי המדרש, שמעון כיפא מילא תפקיד מפתח בעצת חכמים, בכדי למנוע את הרג היהודים בידי הנוצרים...