שלמה ינאי: דילמות בבניין הכוח במלחמה מוגבלת ובמלחמה גדולה

במאמר זה אעסוק בדילמות שיש בבניין הכוח, הן במלחמה מוגבלת, והן במלחמה גדולה - מה שקרוי מלחמה קלאסית. לכן, הדברים שאתמקד בהם מכוונים יותר אל התכלית: כיצד אנחנו לוקחים את הרעיונות, או את הכיוונים באשר הם, ובסופו של דבר בונים צבא, בונים כוח צבאי, בונים יכולת שמסוגלת להגשים את הענין?