פנחס יחזקאלי: חוקים אינם קדושים וצריך שיקול דעת באכיפתם!

בניגוד לדיבורים על קדושת החוק ו'שלטון החוק', חוקים הם מעשה ידי אדם, אוכפו הם בני אדם, וכולם מועדים לטעויות ולהטיות. יש תמיד להתייחס לחוקים ולאוכפיהם בזהירות ובחשדנות, ולהפעיל שיקול דעת באכיפתם!