יצחק בריק: עמוק בשבי הקונספציה

אמ"ן - השקוע בתיאוריות מנותקות מהמציאות - לא התריע על שינוי התפיסה של האויב; ועל שינוי מפת האיומים. כתוצאה מכך, אף גורם מדיני וצבאי לא נערך בעורף לאיום זה.לכן גם לא מצאו לנכון לפתח נשק, שיכול להתמודד עם איום הטילים כמו הלייזר הכימי; ואמצעים נוספים, שעומדים מאחריהם חוקרים - חתני פרס בטחון ישראל - שאיש לא רצה להקשיב להם. ועכשיו, נפל האסימון, מבינים את גודל ה'ברוך'...