אבי הראל: ויברך אלוהים את היום השביעי

המספר שבע הנזכר בפרשת בראשית איננו מספר סתמי אלא הוא בעל משמעויות פולחניות ודתיות רבות. פרק הזמן של שבעה ימים מוזכר במקרא בהקשרים שונים, מה שמייחד את חטיבת זמן על פני חטיבות זמן אחרות. בסיפור הבריאה היום השביעי מקבל מימד של קדושה היות וביום זה נח האל ממעשה הבריאה שנמשך שישה ימים...