גרשון הכהן: געגועים למפא"י…

זו בעיית בעייתנו, הרוויזיוניסטים אף פעם לא נשאו מטען רוחני יהודי ואילו המפא״יניקים נכחדו. הפשרה המפא״יניקית הידועה לא הייתה רק ביטוי לתבונה פוליטית שממצה יתרונותיה של עמימות., היא הייתה הרבה מעבר לזה. היא נבעה מקוסמולוגיה קבלית, שמאמינה כי פשרה מאוזנת בין מתחים אינה - כפי שנוטים להאשים - התחמקות מהכרעה לטובת האמת, אלא ממש להפך: היא עצמה האמת.