Valdis Krebs: שימוש ב'רשתות פרוקסי' לאבחון התנהגות של קבוצות

שיטה חדשה ללימוד התנהגות ברשתות חברתיות מושאלת מרשתות מחשבים - רשת הפרוקסי (the proxy network). זוהי רשת פונדקאית עבור הרשת האמתית. בניגוד לרשת האמתית - שהיא מוסתרת וקשה לתצפית - רשת ה- Proxy גלויה ונתוניה זמינים, ואנו מאמינים שהיא חושפת את התנהגות הרשת הסמויה, האמתית...