אבי הראל: רצח הנער חבר הלח"י, אלכסנדר רובוביץ, במאי 1947

בערב 6 במאי, 1947, נעלם בירושלים נער בן 16, אלכסנדר רובוביץ, חבר לח"י שהיה בדרכו להדביק כרוזים של המחתרת. הוא נראה לאחר מאבק, נדחף על ידי גבר דובר אנגלית לרכב גדול, בצומת רחובות בשכונת רחביה. לא היה מדובר במעצר רגיל, ורובוביץ לא נלקח לחקירה רגילה. הוא מעולם לא נראה שוב, וגופתו לא נמצאה מעולם...