לארגון יש חיים משל עצמו, השונים מחיי עובדיו

אחת ההשוואות הקלאסיות של ארגון - על פי הגישה המערכתית - היא לקן/למושבת נמלים. למרות שהקן איננו אורגניזם - משמע, הוא איננו דבר חי, המסוגל להתקיים ולהתרבות בכוחות עצמו, ולבצע חילוף חומרים - הוא מתפקד כאילו היה כזה; והדימוי הזה נכון בעצם לכל מערכת מורכבת...